Documentació

18/10/2006

Convenis signats amb l’Incasòl i amb Subirats Berenguer per a la protecció de la Platja Llarga.

BOPB
6/10/2016]

Tercera Addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Incasòl referent a la materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector “Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

Incasòl – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
31/01/2017

Tercera Addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Subirats Berenguer.

BOPB
6/10/2016

Tercera Addenda al conveni l’Incasòl i Subirats Berenguer Immobiliària S.L.

Subirats Berenguer Immobiliària – Incasòl
22/5/2007

Acord de constitució del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

DOGC
19/12/2014 i 30/1/2015

Informes de la Comissió Territorial d’Urbanisme a l’Avanç de la modificació puntual del Pla General d’ordenació al sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú.

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
20/03/2016

Memòria del projecte Eixample Nord que acompanya la modificació del pla general aprovada inicialment pel ple de maig de 2016.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
04/2016

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit de l’Eixample Nord aprovada pel ple de maig de 2016 [, abril de 2016]

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
7/7/2016

Presentació sobre l’Eixample Nord elaborada per la CUP de Vilanova per a l’acte realitzat el 7/7/2016.

CUP de Vilanova i la Geltrú
26/10/2016

Resolució 336/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú.

Parlament de Catalunya
11/2016

Al·legacions de la CUP de Vilanova i la Geltrú al projecte Eixample Nord.

CUP de Vilanova i la Geltrú
02/2017

Estudi demogràfic de Vilanova i prospecció de població per als propers anys.

Liliana Galvany Casanellas