Eixample Nord

Què és l'Eixample Nord?

L'Eixample Nord és un projecte urbanístic que està impulsant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Soterrània, entre la Ronda Ibèrica i la C-31. Ocupa 106 hectàrees, un terç de la ciutat actual, i s’hi preveu la construcció de més de 7.300 pisos, 60.000 metres quadrats de comerços i 400.000 metres quadrats d’indústries. En la situació actual, aquest és un projecte irresponsable i purament especulatiu que hipoteca el futur de la nostra ciutat de forma irreversible.

No necessitem aquest projecte

A Vilanova hi ha més de 2.000 habitatges buits. A més, en barris a mig fer com l'Eixample de Mar, el Sant Jordi, El Llimonet, La Carrerada o Solicrup s'hi podrien fer encara 2.700 habitatges més. Tenim una gran quantitat de blocs de pisos a mig construir i de solars buits. Vilanova ha perdut més de 1.200 habitants des de 2011 i la previsió és que en perdi 2.000 més d'aquí al 2026. Per tant, no es preveu que hi hagi demanda de nous habitatges a curt ni mitjà termini.

I el nou hospital?

Un dels arguments que defensa l’Ajuntament per tirar endavant el projecte és que permetrà disposar d’un nou hospital. El pla general vigent ja té una reserva de terrenys que permetria construir el nou hospital si hi hagués diners per fer-ho, gràcies a una modificació del pla que es va fer l’any 2007.

Indústries

Un altre dels arguments de l’Ajuntament és que la ciutat no té prou sòl industrial, que hi ha grans empreses que es volen instal·lar i no poden. Però a Vilanova hi ha polígons industrials mig buits, amb naus de petites i mitjanes dimensions. I mai no hem vist una oferta en ferm de cap empresa. A més, a Catalunya, un 70% dels polígons industrials estan buits.

L’especulació ens costa diners

L’especulació també costa diners: fins ara, s’han gastat més de 3 milions d’euros en l’Eixample Nord, per mantenir el Consorci per al Desenvolupament Urbanístic de l’Eixample Nord, format per l’Ajuntament i per l’Institut Català del Sòl, i per contractar el projecte. Encara que l’Eixample Nord no es desenvolupi, haurem de seguir pagant el cost de manteniment del Consorci Eixample Nord. Aquestes despeses acabaran repercutint finalment en els propietaris dels terrenys.

La Platja Llarga no pot ser l’excusa

L’any 2006 l’Ajuntament va vincular la protecció de l’espai natural de la Platja Llarga al desenvolupament de l’Eixample Nord, mitjançant uns desafortunats convenis urbanístics. Aquests convenis no s’han qüestionat mai, ni s’han explorat alternatives per protegir la Platja Llarga.

Què proposem?

La nostra proposta

Si una cosa hem d'aprendre del passat és que l'urbanisme no pot servir per especular o per crear expectatives sense cap fonament (això ja es va fer quan es va crear la bombolla immobiliària i ens ha portat on som ara).

Hem de planificar i construir d’acord amb la demanda real d'habitatges.

1- Volem que es renegociïn els convenis de Platja Llarga i es trobi una sortida al problema que no passi per hipotecar l'Eixample Nord. Al nostre entendre, aquesta solució passa per elevar la problemàtica a l'àmbit català: la Platja Llarga és patrimoni natural de tots els catalans, i no té sentit que siguin els vilanovins qui assumeixin integrament el cost de protegir-la.

2- Volem debatre el futur de l'Eixample Nord en el marc de la revisió del Pla General. Volem debatre amb dades reals en mà, i amb una visió compartida i a llarg termini, sobre quina és la ciutat que volem per a les generacions futures.